Soutěžní řád

 1. Soutěž proběhne ve dnech 22. – 23. dubna 2017 v Nové Pace v budově Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické (aula a učebny).
 2. Soutěž je mezinárodní a mohou se jí zúčastnit houslisté všech národností.
 3. Všechny skladby soutěžního repertoáru musí být hrány zpaměti.
 4. Soutěžní výkony hodnotí tři poroty: pro I. a II. kategorii, pro III. a IV. kategorii a pro V. a VI. kategorii.
 5. Rozhodnutí porot, ve kterých zasedají naši i zahraniční odborníci, je konečné a zasedání porot je neveřejné.
 6. Porota může při překročení časového limitu soutěžícího zastavit. Soutěžící nebude diskvalifikován a zastavení neovlivní jeho celkové hodnocení.
 7. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o případném natáčení soutěžních výkonů rozhlasem a televizí.
 8. Všechna soutěžní kola probíhají za účasti veřejnosti.
 9. Celkové a průběžné výsledky soutěže budou zveřejněny po skončení jednotlivých kol. Porota si vyhrazuje právo vyhlásit výsledky, až po odehrání obou kategorií.
 10. Účastníci soutěže jsou na požádání pořadatelů povinni vystoupit na večerním koncertě.
 11. Vítězové soutěže vystoupí na letním koncertě na zámku Kvasiny v České republice.
 12. Porota udělí v jednotlivých kategoriích diplomy za první místo (zlatá medaile), druhé místo (stříbrná medaile) a třetí místo (bronzová medaile), dále diplom za nejlepší provedení povinné skladby. Všichni soutěžící obdrží pamětní listy za účast v soutěži. Porota uděluje každoročně Cenu pro absolutního vítěze Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky.