Realizační tým

Realizační tým pro 21. ročník Mezinárodní Houslové soutěže Josefa Muziky:

Ludmila Krausová – tajemnice soutěže, garant projektu Mezinárodní Houslová soutěž Josefa Muziky

Společně s profesorem Antonínem Moravcem založila Houslovou soutěž Mistra Josefa Muziky. Na organizaci soutěže se podílí od jejího samého počátku, kdy ji pořádalo MKS Nová Paka. Od roku 2006 je hlavní organizátorkou a koordinátorkou projektu. Zajišťuje program, financování, administrativu i personální zajištění. V roce 2008 se ujímá pořadatelství OPEN ART, z.s., jehož je i členkou.

Mgr. Kateřina Krejčová

Předsedkyně pořádajícího spolku OPEN ART, z.s., garant projektu Letní dílny pro děti a mládež Roškopov, garant projektu Sochařské – řezbářské sympozium Roškopov.

Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.

Produkční a administrátor webových stránek Mezinárodní Houslové soutěže Josefa Muziky.

Asistent na Katedře dopravního managementu, marketingu a logistiky na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Mezi jeho záliby patří cestování a doprava. Funkci produkčního Mezinárodní Houslové soutěže Josefa Muziky zastává od roku 2004. Odpovídá za veškeré podklady pro soutěžící, za obsah webových stránek, stará se o elektronické zpracování výsledků soutěže a připravuje veškeré podklady pro odbornou porotu.


 

Kateřina Killarová, DiS. art. – moderátorka soutěže pro 5. a 6. kategorii

Absolventka SOŠPg v Nové Pace a nyní studentka Konzervatoře v Bratislavě, obor operní zpěv a flétna. Tato všestranně nadaná mladá dívka se nejlépe cítí v prostředí jí nejbližším, a to je prostředí hudební. Právě proto se stala nepostradatelnou pro Mezinárodní Houslovou soutěž Josefa Muziky, kde už od svých 16 let kultivuje prostředí pro soutěžící i porotu a následně moderuje celou soutěž.

PaedDr. Božena Maxiánová – moderátorka soutěže pro 3. a 4. kategorii, spolupráce s médii

Středoškolská učitelka, obor hudební výchova a český jazyk. Dlouhá léta vyučovala na Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace. Od roku 1999 velice aktivně spolupracuje s organizátory Mezinárodní Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky jako moderátorka. Její talent a smysl pro krásu českého jazyka ji předurčil k mediální propagaci soutěže.

Roman Konopásek – moderátor soutěže pro 1. a 2. kategorii

Konferenciér a taneční mistr s dlouholetou praxí, který se narodil v Jičíně a v současnosti bydlí v Lázních Bělohradu se svoji taneční a životní partnerkou Veronikou Konopáskovou. Společně pořádají taneční kurzy v Hořicích v Podkrkonoší, Jablonci nad Jizerou, Nové Pace, Slatiňanech, Ostroměři, Vrchlabí a Lomnici nad Popelkou nejen pro mládež, ale i pro manželské páry a přátelské dvojice.