Podmínky 4. ročníku semináře

Umělecký houslový seminář při Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky

pro žáky ZUŠ ve věku 6-13 let

region Podkrkonoší a Jičínsko

4. ročník

22. dubna 2017

PODMÍNKY

Účastnit se mohou žáci ZUŠ ve věku 6 – 13 let v příslušné kategorii:

  • I. kategorie 6 – 7 let
  • II. kategorie 8 – 9 let
  • III. kategorie 10 – 11 let
  • IV. kategorie 12 – 13 let

Vybraný přednes jedné či více skladeb pro housle sólo nebo pro housle a klavír (event. s průvodem klavíru) v délce do 5 minut (1. a 2. kategorie), do 10 minut (3. a 4. kategorie).
Výběr skladby, skladeb pro realizaci na semináři popř. i na závěrečném koncertu frekventantů uměleckého houslového semináře, zváží vyučující pedagog přihlášeného houslisty, širší stylový rozptyl prezentovaných skladeb je vítán.

Členové poroty pro I. – IV. kategorii Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky jsou současně vstřícnými lektory frekventantům výše zmíněného uměleckého houslového semináře.
Účastníci semináře obdrží „List absolventa Uměleckého houslového semináře při MHS Mistra Josefa Muziky“ .

PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se je možné pouze elektronicky vyplněním přihlášky zde.

POPLATKY

Informace o soutěžních poplatcích najdete zde.