Odborná porota

Předseda soutěžeMgr. Pavel Kynclemeritní ředitel Konzervatoře Brno
Čestný předsedaProf. Antonín Moravec In memoriam, AMU Praha
Tajemnice soutěžeLudmila KrausováNová Paka

Složení poroty pro 21. ročník Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky:

Pro III. a IV. kategorii

PhDr. MgA. Vladimír KulíkKonzervatoř Pardubice – předseda poroty
MgA. Jozef BobkoKonzervatoř Bratislava
MgA. Jan DrhaKonzervatoř České Budějovice
Mgr. Ludmila ŠtětinováPražská konzervatoř
Mgr. Irena VítkováJanáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava


Informace o členech odborné poroty

PhDr. MgA. Vladimír Kulík, Konzervatoř Pardubice – předseda poroty

Po absolvování pražské konzervatoře u PhDr. Josefa Micky a prof. Vladimíra Rejška, vystudoval AMU v Praze u Prof. Marie Hlouňové a hudební vědu na Karlově univerzitě u Prof. Vladimíra Sommera, Prof. Petra Ebena a Prof. Jaromíra Černého. Již během vysokoškolských studií působil jako houslista v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a v komorním ansámblu Pražští komorní sólisté.

Na Konzervatoři v Pardubicích působí od jejího založení jako vedoucí smyčcového oddělení (vyučuje hru na housle a violu) a přednášející dějin hudby a dalších hudebně teoretických disciplin. Dvě desetiletí se podílel na vedení Symfonického orchestru posluchačů konzervatoře a často vystupoval i s Komorním orchestrem školy. S těmito tělesy koncertoval doma i v cizině. Provedl s nimi, se značným ohlasem i Smetanovu Hubičku na operním festivalu v pražském Národním divadle, Blodkovu operu V studni, či Dvořákovu Novosvětskou. Výkony obou těles jsou zaznamenány na CD i v našich médiích.

Z jeho žáků jmenujme alespoň houslistu Petra ZDVIHALA jr. – sólistu, koncertního mistra Symfonického orchestru českého rozhlasu a primária Heroldova kvarteta. Někdejší vítěz Beethovenova Hradce a Konkurzu Nadace Yuhudi Menuhina. Dále houslistu a violistu Jiřího PINKASE – laureáta několika významných soutěží, člena Bennewitzova kvarteta (vítěze r. 2010 světové soutěže smyčcových kvartet v Itálii). Ivu KRAMPEROVOU, sólistku a pedagožku pardubické konzervatoře, laureátku několika významných soutěží, včetně vítězství v Konkurzu Yamaha, koncertního mistra úspěšného komorního ansámblu Barocco sempre giovane.

Vladimír Kulík působil i jako pedagog ve sféře vysokoškolské, je členem porot národních i mezinárodních soutěž. Řadu sezón byl rovněž dramaturgem Komorní filharmonie Pardubice, od čehož se odvíjí i jeho odborná publikační činnost – Hudební rozhledy, Hudební nástroje, regionální tisk apod.

MgA. Jozef Bobko, Konzervatoř Bratislava

Pedagog houslové hry Mgr. art. Jozef Bobko získal hudební vzdělání na Konzervatoři v Bratislavě ve třídě prof. Viliama Korínka a poté na VŠMU ve třídě Mikuláše Jelínka. V době vysokoškolských studií působil v opeře SND v Bratislavě. Po ukončení studia na VŠMU působil několik let ve Slovenském komorním orchestru a v následujících letech se stal členem Slovenské filharmonie a zároveň vyučoval houslovou hru na konzervatoři v Bratislavě. Je uznávaným porotcem houslových soutěží „Prešporský Paganini v Bratislavě“, „Schneiderova Trnava,“ Mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky v Nové Pace.

Zkušenosti získané v orchestrech uplatňuje ve výuce svých studentů. Cílem jeho snažení je vychovat houslisty, kteří se budou hlásit k určité metodické škole a to především k odkazu známého světového houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Díky nabytým znalostem se studenti ze třídy houslového pedagoga Jozefa Bobka úspěšně uplatňují jako komorní nebo orchestrální hráči různých předních souborů.

MgA. Jan Drha, Konzervatoř České Budějovice

Narozen v roce 1953, vystudoval Konzervatoř v Ostravě, dále pak HAMU v Praze u Prof. Antonína Moravce a Prof. Jiřího Tomáška. Absolvoval dirigentské kurzy Accademia Chigiana, Siena v Itálii. V Ostravě založil Nové strunné duo (s kytaristou Luďkem Šebestou), v Českých Budějovicích byl zakládajícím členem Jihočeské komorní filharmonie. Je lektorem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a v současné době vyučuje na Konzervatoři a na Soukromé základní umělecké škole v Českých Budějovicích, kde také žije.

Mgr. Ludmila Štětinová, Pražská konzervatoř

Studovala na konzervatoři v Brně ve třídě prof. B. Hyčky, na JAMU u prof. J. Trávníčka, absolvovala dvouletou stáž na Moskevské konzervatoři ve třídě prof. E. Gilelsové a prof. M. V. Kurďumova a dále pak na AMU v Praze pod vedením prof. B. Novotného.

Již od svých studií se věnuje hlavně pedagogické činnosti. Tento zájem v ní probudil zvláště prof. Kurďumov, který se věnoval začátečníkům stejně jako studentům konzervatoře, tedy vysoké školy. V současné době působí na ZUŠ v Praze 1 a od r. 1998 vyučuje na Pražské konzervatoři, kde kromě vlastní houslové třídy vede již řadu let Vyučovací praxi studentů 6. roč. Několik let též pedagogicky působila na Escuela Superior v Morelii v Mexiku.

Věnovala se též koncertní činnosti v oblasti sólové i komorní hry, koncertovala v Rusku, Španělsku, Itálii, Německu a Mexiku.

Mgr. Irena Vítková, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava

Pochází z Českomoravské vysočiny, z Bystřice nad Pernštejnem, z rodiny, kde se hudba amatérsky pěstovala. Housličky dostala na vánoce, ještě před tím než začala chodit do školy. Noty znala dříve než písmena, jejím prvním učitelem byl tatínek. „Od hry na housle mě neodradil ani občasný lepanec na zadek. To bylo tatínkovo upozornění, že mám pořádně cvičit a ne jen přehrávat. No, abych řekla pravdu, brečela jsem u cvičení pět dnů ze sedmi každý týden, ale i přesto jsem hrála ráda,“ jak sama dodává.

Vystudovala hru na housle na Konzervatoři v Brně u prof. Lubomíra Kubaláka a JAMU u prof. Adolfa Sýkory. Podařilo se jí spojit pedagogickou práci s aktivní koncertní činností sólovou, komorní, symfonickou i operní. Působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Slovensku na Katedře hudby Žilinské univerzity v Žilině. Všem začínajícím malým i větším houslistům by chtěla vzkázat: „Cvičte pravidelně, nejlépe každý den. Cvičte, nepřehrávejte! Buďte na sebe přísní a chyby, které vám pan učitel nebo paní učitelka vytýkají a opravují, se snažte rychle odstranit!“