15. ročník 2011

Celkové výsledky

1. kategorie (6 – 7 let)

 1. BEDŘICHOVÁ Pavla, ZUŠ Strakonice
 2. ČERVINKA Roman, ZUŠ Bohuslava Jeremiáše, Č. Budějovice
 3. místo:
  • MIKULÁŠKOVÁ Tereza, Hudební škola Hl. m. Prahy
  • MATEJČA Daniel, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec

Čestné uznání – KLÍMOVÁ Eliška, ZUŠ Bohuslava Jeremiáše, České Budějovice.

Čestné uznání – HANDŠUCH Jonáš, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň.

Čestné uznání – KLOKOČNÍKOVÁ Anna, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec.

Celkové výsledky – I. kategorie, 15. ročníku Houslové soutěže Josefa Muziky 2011 v PDF (18 kB)

2. kategorie (8 – 9 let)

 1. místo:
  • ERDINGEROVÁ–STAŇKOVÁ Klára, ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno
  • JASANSKÁ Hana, ZUŠ J. Kociana, Ústí nad Orlicí
 2. ROUTOVÁ Magda, ZUŠ Řevnice
 3. BABKOVÁ Adéla, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň

Čestné uznání – TOPERCZEROVÁ Natálie, ZUŠ Lounských, Praha.

Nejlépe provedená povinná skladba – Jiří Matys – „Písničky“ JASANSKÁ Hana, ZUŠ J. Kociana, Ústí nad Orlicí.

Celkové výsledky – II. kategorie, 15. ročníku Houslové soutěže Josefa Muziky 2011 v PDF (18 kB)

3. kategorie (10 – 11 let)

 1. DRAGAN Sara, OSM I. st. Legnica, Polsko
 2. PALOCHOVÁ Larisa, ZUŠ Lounských, Praha
 3. HORÁKOVÁ Tereza, ZUŠ Trhanovské náměstí, Praha

Čestné uznání – FORŠT Michael, Hudební škola Hl. m. Prahy.

Čestné uznání – KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina, ZUŠ Lounských, Praha.

Nejlépe provedená povinná skladba – Luboš Fišer – „Amoroso“ PALOCHOVÁ Larisa, ZUŠ Lounských, Praha.

Ocenění za pedagogickou práci – BENDOVÁ Lada, ZUŠ Lounských, Praha.

Ocenění za pedagogickou práci – DRAGAN Konrad, OSM I. st. Legnica, Polsko.

Celkové výsledky – III. kategorie, 15. ročníku Houslové soutěže Josefa Muziky 2011 v PDF (18 kB)

4. kategorie (12 – 13 let)

 1. HASOŇOVÁ Marie, ZUŠ Mikulov
 2. místo:
  • ZAYKOV Filip, Gymnázium Jana Nerudy, Praha
  • TESAŘOVÁ Pavla, Hudební škola Hl. m. Prahy
 3. KÜCHLEROVÁ Alžběta, ZUŠ Kroměříž

Nejlépe provedená povinná skladba – Bohuslav Martinů – „Arabeska č. 4“ TESAŘOVÁ Pavla, Hudební škola Hl. m. Prahy.

Ocenění za pedagogickou práci – MRÁZKOVÁ Irena, ZUŠ Mikulov.

Celkové výsledky – IV. kategorie, 15. ročníku Houslové soutěže Josefa Muziky 2011 v PDF (18 kB)

5. kategorie (14 – 15 let)

 1. SCHÄFEROVÁ Eva, Konzervatoř Praha
 2. MICHÁLEK Jan, Gymnázium Jana Nerudy, Praha
 3. KULINA Natálie, ZUŠ Letovice

Čestné uznání – MASOJÍDKOVÁ Anna, Gymnázium Jana Nerudy, Praha.

Nejlépe provedená povinná skladba – Václav Trojan – „Slavíkův koncert“ KULINA Natálie, ZUŠ Letovice.

Celkové výsledky – V. kategorie, 15. ročníku Houslové soutěže Josefa Muziky 2011 v PDF (18 kB)

6. kategorie (16 – 18 let)

 1. místo:
  • DOMINIKUSOVÁ Markéta, Pražská konzervatoř
  • JUSZCZAK Aleksandra, PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wroclawiu
 2. KOLCZ Magdalena, Ogólnoksztalcaca Szkola Muzyczna II st., Warszawa
 3. místo:
  • HUSÁK Martin, Konzervatoř Brno
  • JURÁŇ Marek, Konzervatorium Bratislava

Čestné uznání – BRUNCLÍKOVÁ Evička, Konzervatorium Bratislava.

Čestné uznání – SEDLÁŘ Patrik, Konzervatoř Kroměříž.

Nejlépe provedená povinná skladba – Leoš Janáček – „Balada“ HUSÁK Martin, Konzervatoř Brno.

Ocenění za pedagogickou práci – KUDELÁSEK Pavel, Pražská konzervatoř.

Ocenění za klavírní doprovod – HÁJKOVÁ Martina, Gymnázium J.Nerudy Praha.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 15. ROČNÍKU

SCHÄFEROVÁ Eva, Konzervatoř Praha.