Profesor Josef Muzika

Narodil se 24. května 1894 v Plavech v okrese Jablonec nad Nisou. Po svých studiích na mistrovské škole u prof. Otakara Ševčíka odjel v r. 1913 do Ruska, kde přijal místo v opeře v Moskvě. Po dvouletém působení v opeře byl v roce 1915 jmenován profesorem na konzervatoři v Samaře (dnešní Kujbyšev). Po skončení 1. světové války se vrací do vlasti. Ve svém rodišti se věnuje pedagogické práci.

Mezi jeho žáky byl i národní umělec Václav Dobiáš, který vždy s láskou vzpomínal na svého učitele. V této době rovněž Josef Muzika koncertoval v řadě českých měst. V roce 1927 jako jediný Čech hrál na výslovné přání Mistra Ševčíka na oslavném koncertu při příležitosti jeho 75. narozenin.

V roce 1930 získal místo profesora na konzervatoři v Krakově (Polsko). V r. 1936 získal v konkursu místo profesora na konzervatoři v Brně. V prvním roce jeho brněnského působení uspořádal turné po moravských a českých městech se zasloužilým umělcem prof. Alfredem Holečkem.

Na počátku 2. světové války byl předčasně v r. 1941 penzionován a od té doby žil v Nové Pace. Zde se věnoval i nadále pedagogické činnosti. Do Nové Paky za ním přijížděla řada žáků (mimo jiné zasloužilý umělec prof. Antonín MoravecČeněk PavlíkStanislav Srp). Kromě pedagogické činnosti pořádal řadu koncertů v různých městech. V roce 1974 byl jmenován čestným občanem města Nové Paky. Po krátké nemoci zemřel Mistr Josef Muzika dne 13. února 1982.