Předběžný program

Následující program je pouze předběžný, proto sledujte webové stránky soutěže. Časy jednotlivých kategorií se mohou ještě měnit. Soutěžícím budou 3 dny před soutěží rozeslány, na jimi zadané e-mailové adresy do přihlášky, přesné časové harmonogramy.

Předběžný program

22. 4. 2016 – PÁTEK

17:00 – zpřístupnění budovy Gymnázia a SOŠPg pro rozehrávání

17:00 – možnost ubytování na Domově mládeže (pouze objednaní)

22:00 – uzamčení budovy Gymnázia a SOŠPg

(ubytování na Domově mládeže bude probíhat v režimu 0-24)

23. 4. 2016 – SOBOTA

07:00 – zpřístupnění budovy Gymnázia a SOŠPg pro rozehrávání

07:30 – 08:30 – snídaně v jídelně Domova mládeže (pouze objednaní)

08:00 – 09:30 – prezence v přízemí budovy Gymnázia a SOŠPg

09:30 – 10:15 – Slavnostní zahájení jubilejního 20. ročníku soutěže v přízemí Gymnázia a SOŠPg (aula školy), představení odborné poroty, moderátorů, předání organizačních instrukcí

10:15 – 10:55 – 3. ročník Uměleckého semináře (I. – IV. kategorie)

10:15 – soutěž: V. kategorie (1. kolo), vyhlášení výsledků v cca 12:50 hodin

11:00 – soutěž: I. kategorie, vyhlášení výsledků v cca 11:45 hodin

11:00 – soutěž: III. kategorie (1. kolo), vyhlášení výsledků v cca 12:20 hodin

12:45 – soutěž: II. kategorie, vyhlášení výsledků v cca 15:00 hodin

13:00 – soutěž: IV. kategorie (1. kolo), vyhlášení výsledků v cca 16:00 hodin

13:40 – soutěž: VI. kategorie (1. kolo), vyhlášení výsledků v cca 15:30 hodin

11:30 – 14:00 – oběd v jídelně Domova mládeže (pouze objednaným)

(v odpoledních hodinách (bude upřesněno) možnost objednání a zaplacení ubytování ze soboty na neděli na Domově mládeže)

18:30 – Večerní koncert (vítězové I. a II. kategorie, vybraní soutěžící, hosté: Eva Schäferová, Filip Zaykov, Ludmila Pavlová)

21:00 – uzamčení budovy Gymnázia a SOŠPg

24. 4. 2016 – NEDĚLE

07:00 – zpřístupnění budovy Gymnázia a SOŠPg pro rozehrávání

09:00 – soutěž: III. kategorie (2. kolo), soutěž: IV. kategorie (2. kolo) po skončení 2. kola III. kategorie

(vyhlášení výsledků po odehrání obou kategorií a poradě odborné poroty (bude upřesněno))

09:00 – soutěž: V. kategorie (2. kolo), soutěž: VI. kategorie (2. kolo) po skončení 2. kola V. kategorie

(vyhlášení výsledků po odehrání obou kategorií a poradě odborné poroty (bude upřesněno))

20. ročník Mezinárodní Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky - program

20. ročník Mezinárodní Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky – program