Poděkování

Vážení soutěžící, vážení příznivci Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši účast na letošním 18. ročníku soutěže. Chceme též poděkovat i všem z Vás, kteří Vás na soutěž připravovali. Dále děkujeme naší odborné porotě za spravedlivé posuzování jednotlivých výkonů, všem pořadatelům, díky nimž celá soutěž hladce proběhla a všem ostatním za úsměvy a slova díků.

Doufáme, že se brzy shledáme, ať již to bude na 19. ročníku soutěže nebo jinde.

Vaši pořadatelé
Ludmila Krausová a Jan Chocholáč