Již 3. ročník Uměleckého houslového semináře

Umělecký houslový seminář při Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky je určen pro žáky ZUŠ ve věku 6 až 13 let z regionu Podkrkonoší a Jičínska.

Jeho již 3. ročník proběhne v SOBOTU 23. dubna 2016 v rámci Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky.

Vybraný přednes jedné či více skladeb pro housle sólo nebo pro housle a klavír (event. s průvodem klavíru) v délce do 5 minut (1. a 2. kategorie), do 10 minut (3. a 4. kategorie).

Členové poroty pro I. – IV. kategorii Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky budou současně vstřícnými lektory frekventantům výše zmíněného uměleckého houslového semináře.
Účastníci semináře obdrží „List absolventa Uměleckého houslového semináře při MHS Mistra Josefa Muziky“.

Bližší informace naleznete v sekci Podmínky semináře a Poplatky.