Důležité informace

Vážení soutěžící, vážení příznivci Mezinárodní Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky,

v tomto příspěvku uvádíme nejdůležitější časy, které se týkají soutěže, ubytování a stravování.

Začátky jednotlivých kategorií berte, prosím, s rezervou, protože může ještě docházet k drobným časovým posunům.

Děkujeme za pochopení

Vaši pořadatelé

PÁTEK 24. 4. 2015

– ubytování na Domově mládeže (ihned za budovou Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace, Kumburská ulice č. p. 740) od 17:00 do 22:00 hodin (pouze na předchozí objednávku)
– budova Gymnázia a SOŠPg (soutěžní místnosti a místnosti pro rozehrávání) budou uzavřeny ve 22:00 hodin

SOBOTA 25. 4. 2015

– budova Gymnázia a SOŠPg bude otevřena od 7:00 hodin
– snídaně (pro ubytované na Domově mládeže) od 7:30 do 8:30 hodin

– prezence soutěžících v přízemí Gymnázia a SOŠPg od 8:00 do 9:30 hodin

- slavnostní zahájení 19. ročníku soutěže od 9:30 hodin v aule Gymnázia a SOŠPg

– zahájení 2. ročníku Uměleckého semináře při Mezinárodní Houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v I. – IV. kategorii v 10:00 hodin

– zahájení 19. ročníku Mezinárodní Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky dle časových harmonogramů příslušných kategorií

I. a II. kategorie

I. kategorie
– začátek 10:30
– konec 11:05
– porada poroty 11:05 – 11:35
– vyhlášení 11:40 – 12:00

II. kategorie
– začátek 12:45
– konec 13:45
– porada poroty 13:45 – 14:25
– vyhlášení 14:30

III. a IV. kategorie

III. kategorie
– začátek 10:30
– konec 11:40
– porada poroty 11:40 – 12:00
– vyhlášení 12:00 – 12:15

IV. kategorie
– začátek 13:00
– konec 14:10
– porada poroty 14:10 – 14:30
– vyhlášení 14:40

V. a VI. kategorie

V. kategorie
– začátek 10:05
– konec 11:25
– porada poroty 11:30 – 11:55
– vyhlášení 12:00 – 12:15

VI. kategorie
– začátek 13:00
– přestávka
– konec 16:35
– porada poroty 16:35 – 17:10
– vyhlášení 17:15

- oběd od 11:30 do 14:00 hodin na Domově mládeže

- možnost zajištění ubytování na Domově mládeže ze soboty na neděli v době od 16:00 – 18:00 hodin na Domově mládeže

- večerní koncert začne v 18:30 hodin

– budova Gymnázia a SOŠPg bude uzavřena ve 21:00 hodin

NEDĚLE 26. 4. 2015

– budova Gymnázia a SOŠPg bude otevřena od 7:00 hodin

- 2. kolo soutěže ve III. – VI. kategorii začne v 9:00 hodin