1. ročník Uměleckého houslového semináře při Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky

V letošním roce proběhne v rámci 18. ročníku Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky také 1. ročník Uměleckého houslového semináře.

Tento seminář je určen pro žáky ZUŠ z regionů Jičínska a Podkrkonoší. Účastnit se ho mohou žáci ZUŠ ve věku od 6 do 13 let dle následujících věkových kategorií:

  • 1. kategorie  6 – 7 let
  • 2. kategorie  8 – 9 let
  • 3. kategorie  10 – 11 let
  • 4. kategorie  12 – 13 let

Z každé ZUŠ je možné přihlásit 1 – 2 žáky.

Každý žák přednese jednu či více skladeb pro housle sólo nebo pro housle a klavír (event. s průvodem klavíru) v délce do 5 minut (1. a 2. kategorie), do 10 minut (3. a 4. kategorie).

Výběr skladby (skladeb) pro realizaci na semináři popř. i na závěrečném koncertu frekventantů uměleckého houslového semináře, zváží vyučující pedagog přihlášeného houslisty. Širší stylový rozptyl prezentovaných skladeb je vítán.

Členové poroty pro 1. – 4. kategorii Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky, působí současně jako vstřícní lektoři frekventantům výše zmíněného Uměleckého houslového semináře.

Účastníci semináře obdrží „List absolventa 1. ročníku uměleckého houslového semináře při MHS Mistra Josefa Muziky 2014“.

Poplatek za seminář pro: 1. – 2. kategorie – 250 Kč, 3. – 4. kategorie – 300 Kč.

Seminář se bude konat v sobotu 26. 4. 2014 před vlastní soutěží (čas a podmínky budou včas upřesněny).