Odborná porota

Předseda soutěžeMgr. Pavel Kynclemeritní ředitel Konzervatoře Brno
Čestný předsedaProf. Antonín Moravec In memoriam, AMU Praha
Tajemnice soutěžeLudmila KrausováNová Paka

Složení poroty pro 21. ročník Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky:

Pro I. a II. kategorii

MgA. Štěpán Graffe, Konzervatoř Brno – předseda poroty
Zdeňka TomkováZUŠ Brno
Ludmila Krčmáriková, DiS., ZUŠ Lomnice nad Popelkou


Informace o členech odborné poroty

MgA. Štěpán Graffe, Konzervatoř Brno – předseda poroty

Informace budou upřesněny.

Zdeňka Tomková, ZUŠ Brno

Na konzervatoři vyučuje vyučovatelskou praxi hlavního oboru, hlavním těžištěm její činnosti je ale výchova mladých talentů na ZUŠ Jaroslava Kvapila, kde se věnuje výchově houslistů, violistů, vede komorní soubory a komorní orchestr. Pod jejím vedením získala tato tělesa již řadu ocenění na festivalech a soutěžích: Duškova soutěž – 1. místo a cena F.X. Duška, smyčcová soutěž Bohdana Warchala – 1. místo a cena Moyzesova kvarteta, Concertino Praga – 2. cena a Zvláštní uznání poroty.

Neméně úspěšní jsou i její žáci – mnozí získali významná ocenění na soutěžích a festivalech – Kaunas, Kocianova soutěž v Ústí nad Orlicí, soutěž Mistra Josefa Muziky v Nové Pace, Prague Junior Note, 2x Talent roku. Aktivně se podílí také na činnosti ISME (Interantional Society for Music Education). Dokladem její práce jsou i ocenění „Nejlepší pedagog 22. ročníku KHS“, „Učitelka roku 2000“. V současné době stále vyučuje mladé houslisty na brněnské ZUŠ.

Díky rodinnému přátelství má své dětství spojeno s osobností Mistra Josefa Muziky, jehož je žákyní. Houslová soutěž je proto její srdeční záležitostí.

Ludmila Krčmáriková, DiS., ZUŠ Lomnice nad Popelkou

Informace budou upřesněny.