Mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky pro děti a mládež „O novopacký achát“

Vážení příznivci Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky,
z rozhodnutí pořadatelů soutěže se konání Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky pozastavuje. V roce 2018 se tedy plánovaný 22. ročník soutěže neuskuteční. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň, kterou jste nám po dobu 21 let věnovali, a přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním i profesním životě, především radost z hudby a z houslové hry.

Pořadatelé soutěže.

OPEN ART, z.s. byl založen v roce 1996. Jeho hlavním cílem je rozvoj kulturního povědomí regionu. Mezi jeho hlavní aktivity patří pořádání: Letních dílen pro děti a mládež v Roškopově, Sochařského sympozia a Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky.

V šesti kategoriích soutěží žáci a studenti ze ZUŠ, soukromých ZUŠ a konzervatoří, od 6 do 19 let. Soutěže se mohou zúčastnit houslisté všech národností. Všechna soutěžní kola proběhnou za účasti veřejnosti. Více informací naleznete na stránce podmínky soutěže a soutěžní řád. Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.