22. ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky pro děti a mládež „O novopacký achát“

OPEN ART, z.s. byl založen v roce 1996. Jeho hlavním cílem je rozvoj kulturního povědomí regionu. Mezi jeho hlavní aktivity patří pořádání: Letních dílen pro děti a mládež v Roškopově, Sochařského sympozia a Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky.

22. ročník se uskuteční 21. – 22. dubna 2018

V šesti kategoriích soutěží žáci a studenti ze ZUŠ, soukromých ZUŠ a konzervatoří, od 6 do 19 let. Soutěže se mohou zúčastnit houslisté všech národností. Všechna soutěžní kola proběhnou za účasti veřejnosti. Více informací naleznete na stránce podmínky soutěže a soutěžní řád. Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.