21. ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky pro děti a mládež „O novopacký achát“

OPEN ART, z.s. byl založen v roce 1996. Jeho hlavním cílem je rozvoj kulturního povědomí regionu. Mezi jeho hlavní aktivity patří pořádání: Letních dílen pro děti a mládež v Roškopově, Sochařského sympozia a Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky.

21. ročník se uskuteční 22. – 23. dubna 2017

V šesti kategoriích soutěží žáci a studenti ze ZUŠ, soukromých ZUŠ a konzervatoří, od 6 do 19 let. Soutěže se mohou zúčastnit houslisté všech národností. Všechna soutěžní kola proběhnou za účasti veřejnosti. Více informací naleznete na stránce podmínky soutěže a soutěžní řád. Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.